Persoft

PERSOFT CO., LTD.

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เพอร์ซ็อฟท์จำกัดนั้นก่อตั้งขึ้นในปี 2532 โดย คุณ วิโรจน์ ชินรัตนลาภ และ คุณ จตุพร พิณหิรัญ เพื่อขายสินค้าคุณภาพสูงให้ลูกค้าภายในประเทศ เป็นที่ได้รับไว้วางใจมามากกว่า 25 ปี