Persoft

PERSOFT CO., LTD.

ยู-รีช U-Reach

U-Reach Intelligent 9 Silver Professional Flash Duplicator
U-Reach PRO318 Carry HDD Mini Duplicator (เครื่องก็อปปี้ฮาร์ดิส 1:3 )
U-Reach PRO118 Carry HDD Mini Duplicator  (เครื่องก็อปปี้ฮาร์ดิส 1:1)
U-Reach PRO218 Carry HDD Mini Duplicator  (เครื่องก็อปปี้ฮาร์ดิส 1:2 )